nyheter

Stora skillnader i synen på klimatrapporteringen

Klimatkrisen är en av de dominerande frågorna i Almedalen – så även på Expressens scen.

Men bland svenska folket finns stora skillnader i synen på rapporteringen om klimatet, enligt en mätning som Demoskop gjort på beställning av Expressen.

Mediebilden av klimatförändringarna är överdriven, tycker 59 procent av SD-väljarna – men bara en procent av Miljöpartiets väljare.