nyheter

Planet som påminner om jorden har upptäckts

Astronomer har upptäckt en planet med atmosfärisk vattenånga, vilket ses som en förutsättning för utomjordiskt liv.

Planeten är belägen inom den beboeliga zonen i närheten av en stjärna.